Onze diensten

Belastingadvies

Inkomstenbelasting

De Nederlandse inkomstenbelasting kan complex worden. Door de juiste aangifte kunnen wij aanzienlijke bedragen besparen en zorgen dat je aan je verplichtingen voldoet.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting bestaat voor een groot deel uit complexe renteaftrekbeperkingen en antimisbruikbepalingen. Wij weten de weg in deze fiscale regelgeving.

Omzetbelasting

Bij omzetbelasting gaat het vaak om grote financiële effecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omzetbelastingvragen bij vastgoedtransacties, maar ook de juiste reguliere BTW-verwerking in de administratie. Wij stellen BTW-aangiften op, en kunnen BTW-scans uitvoeren om een controle te doen op de huidige verwerking.

Emigratie / immigratie

Emigreren is een hele onderneming. Ook wat de belastingen betreft verandert er veel. Je krijgt te maken met twee verschillende belastingstelsels en de internationale afspraken tussen landen. Wij kunnen vooraf bespreken welke belastingeffecten er zullen zijn en kunnen de aangifte inkomstenbelasting van de emigratie of immigratie verzorgen.

Andere diensten

Financiële planning
Een financiële planning is op de lange termijn essentieel. Veel ondernemers staan hier weinig bij stil. Hoe ziet het pensioen eruit als de zaak voor een mooi bedrag verkocht wordt over 20 jaar? Hoe ziet deze eruit als de zaak toch over 20 jaar toch minder opbrengt dan verwacht? Wij bieden een helder perspectief op jouw financiële toekomst door het bespreken van de plannen, wensen en een analyse van de bestedingen en het verwachte inkomen.
Cijfers
Het is mogelijk om bij ons bonnen en facturen ingescand aan te leveren. Deze worden in online boekhoudsoftware verwerkt. Je kan daarbij ook tegen vaste prijzen inzicht krijgen in je cijfers via Visionplanner, zodat gedurende het jaar op tijd kan worden bijgestuurd.
Onze administratieve dienstverlening ziet onder meer op:

  • Het verwerken van de administratie
  • Het tussentijds inzicht bieden
  • Het opstellen van de jaarcijfers
  • Het opstellen van de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting
  • Het opstellen van de publicatiestukken voor het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Salarissen

Voor salarisverwerking werken wij samen met gespecialiseerde salarisverwerkers.

Blank Fiscalisten staat ondernemers en DGA’s bij.

Bij belastingvraagstukken en administratieve ondersteuning.

Adres

Postadres:
Blank Fiscalisten B.V.
Postbus 9607 (Unit A1332)
1006 GC Amsterdam

Bezoekadres:
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam

020 – 369 54 49

info@blankfiscalisten.nl

Portal